Home Nieuws SugarCity Video

SugarCity Video

SugarCity te halfweg (vlak bij Amsterdam)
Met de sluiting van de suikerfabriek in 1992 is ongeveer 110000m2 grondoppervlak vrijgekomen voor herbestemming. Sugar City is als gebied historisch zeer waardevol en geldt als een uniek industrieel erfgoed. Het gehele gebied wordt nieuw leven ingeblazen. Belangrijk uitgangspunt hierbij is het behoud en herstel van de waardevolle bestaande industriële gebouwen in het gebied. De herontwikkeling van de beide suikersilo’s is hier het bewijs van. Deze suikersilo’s vormen het pronkstuk. Ze zijn duurzaam ontwikkeld als kantoorruimte.