Over SugarCity

Sinds 2000 werkt de Cobraspen Groep aan de herontwikkeling van het SugarCity-terrein. Het hele gebied wordt aangepakt: de SuikerSilo’s, waar vroeger suiker werd opgeslagen, zijn omgebouwd tot ultramoderne show- en kantoorruimtes, de 21.000 m² grote fabriekshal wordt gebruikt als evenementenlocatie en in 2020 opende hier ook outlet-shopping centre ‘Amsterdam The Style Outlets’. Naast retail komen er (onder andere) diverse horeca, een jachthaven, een grote supermarkt én een 400-kamers tellend hotel met ruimte voor events en congressen. Kortom, een plaats waar business en pleasure perfect samenkomen!

Industrieel erfgoed in (her)ontwikkeling
Op het voormalig terrein van de CSM Suikerfabriek in Halfweg krijgt 110.000 m² een nieuwe functie. Een groot deel hiervan zal voortkomen uit de transformatie van bestaande gebouwen, maar er zal ook nieuwbouw plaatsvinden. Een belangrijk uitgangspunt voor de herontwikkeling van het gebied is het behoud en de restauratie van de waardevolle bestaande industriële gebouwen. Het stedenbouwkundig plan stelt een rijke mix van functies voor, zodat een levendig gebied wordt gecreëerd dat voor iedereen vrij toegankelijk is.

 

Internationale FIABCI Prix d’Excellence

SugarCity heeft in 2011 de Prix d’Excellence in ontvangst mogen nemen van FIABCI international, in de categorie: ‘Environmental Conservation’. SugarCity is hiermee één van de meest spraakmakende herontwikkelingen van industrieel erfgoed in Europa. Het project SugarCity met als landmark de SuikerSilo’s, naar het stedenbouwkundig ontwerp van architectenbureau Common Affairs, is door het ‘oversight panel’ geselecteerd vanwege de hoge kwaliteit van de gebieds- en planontwikkeling van de voormalige suikerfabriek.

De Geschiedenis

In 1863 opent de eerste suikerfabriek in Halfweg. Na enkele jaren sluit deze suikerfabriek, waarna niet veel later de N.V. Suikerfabriek Holland zich er vestigt. In 1919 wordt deze ondergebracht bij de Centrale Suiker Maatschappij. Zo ontstaat de naam CSM-Suikerfabriek.

Zoete geschiedenis 
De CSM-Suikerfabriek is in 1919 opgericht voor de productie van suiker uit suikerbieten. Vanaf het midden van de jaren zeventig van de 20e eeuw is het bedrijf uitgegroeid tot een groot concern. De suikerproductie krijgt geleidelijk aan een steeds kleiner aandeel in het bedrijf. Hierdoor, en door schaalvergroting van de suikerfabrieken, krimpt het aantal suikerfabrieken in Nederland. Zo komt er ook een einde aan de fabriek in Halfweg, in 1992 sluit de CSM-Suikerfabriek haar deuren.

Met de sluiting is ca.110.000 m² grondoppervlak vrijgekomen voor herbestemming. Dit is ongeveer een derde van het oppervlak van de hele gemeente. In het jaar 2000 koopt Cobraspen Groep het terrein per openbare inschrijving.

SugarCity is als gebied historisch zeer waardevol en geldt als uniek industrieel erfgoed. Twee bijzondere objecten zijn het Gemeenlandshuis Kasteel ‘Swanenburg’ (1645) – de eerste bebouwing van Halfweg – en het fabriekscomplex van de Suikerunie.

Opmerkelijk is dat het statige Gemeenlandshuis (Kasteel ‘Swanenburg’), ontworpen door Pieter Post, tot 1950 deel uitmaakte van het productieproces: de verdampingsketels stonden hier opgesteld. In de zeventiende en achttiende eeuw deed het gebouw dienst als kasteel van het Hoogheemraadschap Rijnland. In 2007 is SugarCity opgenomen in de HollandRoute van de Europese Route van het Industrieel Erfgoed.

Volg hier live de ontwikkeling op SugarCity